Slide background

Lithuanian Wushu Federation

Lietuvos Ušu Federacija

立陶宛武術聯合會

Slide background
Slide background
Slide background

Naujienos

BALTIC OPEN WUSHU CHAMPIONSHIP 2024 ALL ARE WELCOME!

Kodėl Ušu?

Kas yra Ušu?
Ušu – harmoninga gilaus dvasingumo ir fizinio žmogaus tobulumo sintezė. Nė vienoje kitoje kultūroje neaptiksime tokios kovos meno ir išmintingo įsigilinimo į savo sielos paslaptis darnos. Būtent dėl to nuo seniausių laikų UŠU (kin.: Wu Shu 武術) kovotojai Kinijoje buvo laikomi sektinu pavyzdžiu. Ne veltui Ušu meistrus lygindavo su veidrodžiu: praeivis žvelgdamas į jį mato tik savo atvaizdą, o paties veidrodžio nepastebi. Tuo pat metu veidrodis objektyviai atspindi viską, kas vyksta aplinkui, nesikeisdamas, amžinai išlikdamas pačiu savimi. Dėl šios priežasties daugelio geriausių Ušu meistrų vardų mes niekuomet ir nesužinosime.
Ušu ar Kung Fu?
Kinų kalboje - daugybė terminų apibūdinančių kovos menus. Tiksliausias – Ušu (kin.: Wu Shu 武術) Terminas Ušu susideda iš dviejų hieroglifų - 武 (U), reiškiančio „kovinis“ arba „karinis“ ir 術 (Šu), kuris verčiamas – disciplina, mokėjimas, metodas arba menas. Atsižvelgiant į hieroglifų reikšmę terminas Ušu verčiamas kaip „kovos menas“. Terminu Ušu apibūdinami visi iš Kinijos kilę kovos menai bei kovinio sporto šakos.
Tuo tarpu vakaruose vartojamas žodis Kung Fu iš tiktųjų kiniškai skamba – „Gung Fu“ (kin.: Gong Fu 功夫). Gung fu reiškia pastangas, darbą arba ypatingą per ilgą praktikos laiką įgytą mokėjimą ar įgūdžius, todėl dažnai vartojamas ir kovos menuose. Tačiau tiksliai neapibūdina kovos menų, nes terminu Gung Fu galima apibūdinti bet kokį žmogų, ypatingai gerai atliekantį bet kokį kitą darbą – virėją, akrobatą, kaligrafą, padavėją ir t.t.

Lietuvos Ušu federacijos (LUF) tikslai
Lietuvos Ušu federacijos (LUF) tikslai: koordinuoti LUF narių veiklą, atstovauti ir ginti LUF narių deleguotus interesus įvairiose valstybinėse ir kitose Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių organizacijose; siekti Ušu kaip olimpinio sporto pripažinimo; - organizuoti Lietuvoje vietinius ir tarptautinius Ušu čempionatus; atstovauti Lietuvą įvairiose Ušu varžybose bei su kinų kultūra susijusiose renginiuose užsienyje; sukurti palankias sąlygas Ušu entuziastams praktikuoti šią sporto šaką Lietuvoje...
Kas gali tapti Lietuvos Ušu federacijos nariu?
Įstoti į Lietuvos Ušu federaciją (LUF) gali bet kuri Lietuvos Ušu (Kung Fu) organizacija arba atskiri asmenys, jeigu jų veikla neprieštarauja federacijos taisyklėms ir atitinka pripažintų Ušu stilių sąraše nurodytus sportinius arba tradicinius Ušu stilius.

Partneriai

  • Vilniaus miesto savivaldybė
  • SPORTO PARAMOS FONDAS
  • Wushu Kungfu Federation of Europe
  • Tarptautinė ušu federacija
  • Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
  • KLR AMBASADA
  • Lietuvos sporto federacijų sąjunga
  • Lietuvos sporto universitetas
  • Vilniaus universiteto Konfucijaus institutas