Keisis nacionalinių sporto federacijų pripažinimo tvarka

Nuo 2014 m. įsigalios nauja sporto federacijų pripažinimo tvarka. Joje numatyti kriterijai orientuoti į tarptautinių federacijų įtvirtintas nuostatas, gerojo valdymo principus. Pripažinimas suteikia galimybę gauti tvarų valstybės finansavimą. Dokumento projektas buvo derintas su dabar pripažintomis nacionalinėmis sporto federacijomis. Tvarkos įgyvendinimui skirtas pereinamasis laikotarpis – iki 2015 metų.

„Atėjo laikas susitvarkyti ir nustatyti šalies sporto prioritetus. Pripažįstamos bus tos sporto šakų federacijos, kurios išplėtotos pasaulyje, kurios garsina Lietuvos vardą. Pripažinimas suteikia galimybę gauti ilgalaikę valstybės paramą, todėl valstybė turi teisę nustatyti tam tikrus kriterijus ir reikalavimus“, – sakė Kūno kultūros ir sporto departamento generalinis direktorius Klemensas Rimšelis.

Atnaujintame Nacionalinių sporto federacijų pripažinimo tvarkos apraše numatomi dvi papildomos naujos kriterijų grupės: pirma, šalyje vienai sporto šakai atstovauja viena federacija, taip, kaip nustato tarptautinės tos sporto šakos federacija (t.y. tuo atveju, kai tarptautinė federacija atstovavimą leidžia sporto šakos disciplinų principu, bus pripažįstamos kelios sporto federacijos, atstovaujančios vienai ar kelioms tos sporto šakos disciplinoms), antra, nacionalinė federacija yra pripažinta tarptautinės federacijos, o ši savo veiklą išplėtojusi pasaulyje (t.y. turi ne mažiau kaip 35 valstybėse iš 3 žemynų veikiančius narius, taip pat per 5 paskutinius metus yra surengusi pasaulio suaugusiųjų čempionatą).

Naujuose kriterijuose aiškiai įvardinta, kad Tarptautinė sporto šakos federacija turi būti pripažinusi Pasaulinį antidopingo kodeksą.

Nauji pripažinimo kriterijai susiję ir su gerojo valdymo principais: federacija turi turėti plėtojamos  sporto šakos strategiją artimiausiam 4 metų laikotarpiui, federacijos atžvilgiu negali būti pradėtos bankroto, reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo procedūros, federacijos veikla nėra sustabdyta ar apribota, federacija yra įvykdžiusi įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu.

Viena svarbiausių naujų nuostatų – federacijos vadovas ir kolegialaus valdymo organo nariai neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už sunkius ar labai sunkius nusikaltimus.

Iki 2014 m. vidurio (birželio 30 d.) šiuo metu pripažintos federacijos turės pateikti departamentui informaciją, ar atitinka naujus kriterijus. Neatitinkančios tam tikrų kriterijų, bet norinčios būti pripažintos federacijos turės antrąjį ateinančių metų pusmetį savo veiklai koreguoti. Nuo 2015 m. sausio 1 d. federacijų, kurios neatitiks naujų kriterijų, pripažinimas bus nutrauktas.

Related Posts